Om kören

Catarina_frontfigur

Canorus är en blandad kör i Uppsala med ett trettiotal medlemmar. Vår repertoar varierar mycket – från stora klassiska verk till traditionell svensk körlyrik, folkmusik och jazz. Vi samarbetar gärna med andra sångare och musiker för att tillsammans skapa spännande och utvecklande konserter.

Vanligen har kören två konserter på hösten, två-tre på våren och några mindre framträdanden däremellan.

Canorus har funnits i sin nuvarande form sedan våren 2005 och är organiserad som en ideell förening.

Dirigenten

Canorus leds sedan 2005 av Katarina Reineck, musiklärare, utbildad vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Hon har lett körer i Uppsala sedan 1980-talet, bland annat Stockholms nationskör, samt sjungit i Allmänna sången, Harmony Heights och La Cappella. Hon är  också Sveriges körförbunds representant  i Uppsala län (Team öst).

Pressbild

Kören Canorus – kort historik

Förhistorien – Uppsala Domkyrkas Oratoriekör

Uppsala Domkyrkas Oratoriekör startades 1967 av den nytillträdde domkyrkoorganisten Rudolf Löfgren. Körens första arbetsuppgift blev att förstärka Domkyrkokörens vid framförandet av Bachs Juloratorium på 1:a Advent. Senare blev Juloratoriet Oratoriekörens konsert med förstärkning av medlemmar ur Domkyrkokören.

Rudolf Löfgrens ledde framförandet av Juloratoriet sista gången 1992, varefter Milke Falck tog vid. Oratoriekören lades formellt ner 2006-01-08 efter att hösten 2005 endast ha haft begränsad verksamhet.

Canorus – ideell stödförening till Oratoriekören

I januari 1999 bildades den ideella föreningen Canorus som en stödförening till Oratoriekören. Tanken var att kunna samla in pengar till körresor och annat. Ett sätt att samla in pengar kunde vara att i mindre ensembler bidra med sång vid olika privata fester. ”Canorus” kunde då också tjäna som ett artistnamn.

Oratoriekören spelade in Juloratoriets kantater 1-3 runt 1:a Advent 2002. Projektet var praktiskt möjligt att genomföra tack vare att stödföreningen Canorus stod som producent.

Canorus – fristående profan kammarkör

Vid ett körmöte 2005-08-31 konstaterades att Oratoriekören inte skulle fortsätta sin verksamhet. Då ombildades föreningen Canorus till en fristående kör utanför Domkyrkomusiken. Katarina Reineck utsågs till dirigent för kören.

I den nuvarande kören finns fortfarande ett tiotal medlemmar från Oratoriekören. Nästan genast efter att kören bildats anslöt nya sångare som tidigare sjungit i V-Dala nationskör. Det har även tillkommit sångare från andra körer, exempelvis Schola Cantorum. På senare år har kören fyllts på med nya sångare.

 2014-01-16
Svante Lindsjö, bas i Canorus

Dela