Prova-på rep, 15 jan

Vi har ett prova-på-rep den 15 januari!
Då ska vi sjunga:

Vi repar kl 19-21 i Vaksalaskolans matsal.

Dela